ΚΕΔΗΚ

Νοέμβριος 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχή υπηρεσιών «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ » που απαιτούνται για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κασσάνδρας, προϋπολογισμού 9.672,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24 %).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη  Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-20065 Φαξ:2374024851 Email:deap@0830.syzefxis.gov.gr Καλλιθέα, 21/11/2019                    Αρ. Πρωτ.:4159/2019          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ[…]

Περισσότερα »

KASSANDRA FESTIVAL

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα