ΚΕΔΗΚ

Ο οργανισμός

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

Κοινωφελής Επιχείρηση Κασσάνδρας Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Η  Κοινωφελής Επιχείρηση Κασσάνδρας Κ.Ε.ΔΗ.Κ. είναι μια επιχείρηση που σκοπό έχει την ανάπτυξη στους τομείς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,  προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και γενικά την  πολιτισμική και ποιοτική αναβάθμιση του τόπου μας.

 

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Παιδικοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ

ΚΑΠΗ

Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Φεστιβάλ Κασσάνδρας

Κέντρο Κοινότητας

Δημοτικό Ωδείο Κασσάνδρειας

Φιλαρμονική Δήμου Κασσάνδρας

 

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα