ΚΕΔΗΚ

Οκτώβριος 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας το ακόλουθο link:  ΜΕΛΕΤΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-2 εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω link για αποκτήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα :  https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90

Περισσότερα »

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας το ακόλουθο link:  20161125-ΤΕΥΔ_v1 εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω link για αποκτήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα :  https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90

Περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας το ακόλουθο link:  6Χ1ΩΟΛΣ4-5ΓΙ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω link για αποκτήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα :  https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας το ακόλουθο link file-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω link για αποκτήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα :  https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90

Περισσότερα »

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα