ΚΕΔΗΚ

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ

Παιδικοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ

Φροντίδα για το παιδί

Τα προγράμματα των Παιδικών Σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Κασσάνδρας που χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής ζωής» του ΕΣΠΑ 2007-2013,τα οποία υλοποιούνται  από την Κ.Ε.ΔΗ.Κ

 • «Παιδικός Σταθμός» στην Τοπική Κοινότητα Πευκοχωρίου του Δήμου Κασσάνδρας ο οποίος λειτουργεί από το 2003 και φιλοξενεί 50 παιδιά. Είναι επανδρωμένος με μία Διευθύντρια/Νηπιαγωγό ΠΕ, 2  Νηπιαγωγούς και 2 άτομα Βοηθητικό Προσωπικό.Πευκοχώρι, 23740 63390, υπεύθυνη κα. Καραμανλή Μαριάνθη
 • «Παιδικός Σταθμός» στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σκιώνης  του Δήμου Κασσάνδρας ο οποίος λειτουργεί από το 2009 και φιλοξενεί 20 παιδιά. Είναι επανδρωμένος με μία Διευθύντρια/Νηπιαγωγό ΠΕ,  Νηπιαγωγό  και 1 άτομο Βοηθητικό Προσωπικό.Νέα Σκιώνη, 23740 71131, υπεύθυνη κα. Δρίτσα Παναγιώτα
 • «Παιδικός Σταθμός» στην Τοπική Κοινότητα Αφύτου  του Δήμου Κασσάνδρας ο οποίος λειτουργεί από το 2003 και φιλοξενεί 24 παιδιά. Είναι επανδρωμένος με μία Διευθύντρια/Νηπιαγωγό ΠΕ, ένα άτομο Βοηθό Νηπιαγωγό και μία Μαγείρισσα και μία καθαρίστρια.Άφυτος, 2374091109, υπεύθυνη κα. Νίκου Ειρήνη
 • «Παιδικός Σταθμός» στην Τοπική Κοινότητα Καλάνδρας  του Δήμου Κασσάνδρας ο οποίος λειτουργεί από το 2000 και φιλοξενεί  21 παιδιά. Είναι επανδρωμένος με μία Διευθύντρια/Νηπιαγωγό ΠΕ, ένα άτομα  Βοηθό Νηπιαγωγό,  μία Μαγείρισσα και μία καθαρίστρια.Καλάνδρα, 23740 44148, υπεύθυνη κα. Σταμπουλή Καλλιόπη
 • «Παιδικός Σταθμός» στην Δημοτική  Κοινότητα Νέας Φώκαιας  του Δήμου Κασσάνδρας ο οποίος λειτουργεί από το 2000 και φιλοξενεί 22 παιδιά. Είναι επανδρωμένος με μία Διευθύντρια/Νηπιαγωγό ΠΕ,  ένα  Νηπιαγωγό, ένα   άτομο Βοηθό Νηπιαγωγό,  μία Μαγείρισσα και μία καθαρίστρια.Νέα Φώκαια, 23740 81883, υπεύθυνη κα. Κοντού Μαρία

 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Οι δομές Κ.Δ.Α.Π υλοποιούνται μέσω της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και μέσω αυτών οι ωφελούμενες μητέρες διευκολύνονται να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής απασχολώντας ταυτόχρονα δωρεάν και δημιουργικά τα παιδιά τους εκτός του σχολικού ωραρίου και κατά τις απογευματινές ώρες, με δυνατότητα ελεύθερης προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φύλαξη με δραστηριότητες για την απασχόληση, τη διαπαιδαγώγηση, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Ειδικότερα, ανάλογα με την ηλικία, περιλαμβάνονται ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, δραστηριότητες γνώσεων και πληροφόρησης, ενισχυτική διδασκαλία, παιδαγωγικές δραστηριότητες με το ανάλογο υλικό, συζητήσεις, μουσικά ακούσματα, μουσικοκινητική, δραστηριότητες ζωγραφικής, κολάζ, κουκλοθέατρο, θεατρική αγωγή, αφήγηση παραμυθιών, γυμναστική, διάφορα είδη χορών και εν γένει παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού, από αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες,
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης,
γ) να είναι άνεργες.

(Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και οι μόνιμοι ή οι αορίστου υπάλληλοι των ΟΤΑ, α’ και β’ βαθμού. Δεν εξαιρούνται μόνο όσες μητέρες ενδιαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους σε δομές Κ.Δ.Α.Π-ΜΕΑ.)

Όλες οι μητέρες πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για έως και 2 παιδιά, 30.000€ για 3 παιδιά, 33.000€ για 4 παιδιά και 36.000€ για 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το ποσό των 36.000€.

Ο Δήμος Κασσάνδρας μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) λειτουργεί οχτώ δομές Κ.Δ.Α.Π (Ν.Φώκαιας, Καλλιθέας, Κασσανδρείας, Πολυχρόνου, Πευκοχωρίου, Παλιουρίου, Ν.Σκιώνης και Καλάνδρας) σε Δημοτικά σχολεία προκειμένου να εξυπηρετήσει και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε μεγαλύτερο αριθμό μητέρων.

 

ΚΔΑΠ – ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • ΚΔΑΠ Πολυχρόνου, 23740 53617 – 6989 191671 ( υπεύθυνος κ Καταπόδης Γεώργιος )
 • ΚΔΑΠ Νέας Φώκαιας, 6976 698257 ( υπεύθυνη κα Θεοδουλίδου )
 • ΚΔΑΠ Καλλιθέας, 6946 578679 ( υπεύθυνος κ Καμπάκης Ελευθέριος )
 • ΚΔΑΠ Νέας Σκιώνης, 6997 163939 ( υπεύθυνη κα Παπαιωάννου Μαρία )
 • ΚΔΑΠ Παλιουρίου, 6984 523965 ( υπεύθυνη κα Ακριτίδου Ελένη )
 • ΚΔΑΠ Κασάνδρειας, 6980 880098 ( υπεύθυνη κα Ψυρροπούλου Βασιλική )
 • ΚΔΑΠ Πευκοχωρίου, 6936 507885 ( υπεύθυνη κα Νάτσιου Στυλιανή )
 • ΚΔΑΠ Καλλάνδρας, 6973 648074 ( υπεύθυυνη κα Κόκκινου Δήμητρα )