ΚΕΔΗΚ

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Πρόεδρος: Λειβαδιώτης Ηρακλής

Αντιπρόεδρος: Δάλλα Στυλιανή

Μέλη:

Κατσάνης Αστέριος

Παπαδημητρίου Μαρία

Παπαγιάννης Κων/νος

Κουκουβίνος Χαρίλαος

Αθανασιάδου Ελένη

Θωμασούλης Γεώργιος

Μαναλούτσος Ιωάννης

Καραγιάννης Παναγιώτης

Αδαλής Δημήτριος

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα