ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 –2021

   Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το Πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

   Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ισχύουν αυτά τα οποία αναφέραμε στις προηγούμενες ανακοινώσεις του Προγράμματος με την εξής όμως τροποποίηση:

Πλέον έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα:

         έως 36.000 € για αιτούντες /σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

         έως 39.000 € για αιτούντες /σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

         έως 42.000 € για αιτούντες /σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά

         έως 45.000 € για αιτούντες /σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω

    Τηλέφωνο πληροφοριών: 23740-20.064

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα