ΚΕΔΗΚ

Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας το ακόλουθο link:

 20161125-ΤΕΥΔ_v1

εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω link για αποκτήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα :

 https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα