ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας 2020-2021

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για το σχολικό έτος 2020-2021, το οποίο απευθύνεται σε:

  • Μητέρες βρεφών και νηπίων, μητέρες νηπίων με αναπηρία και άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών με προϋποθέσεις συμμετοχής

i) να είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)  με συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, που να μην υπερβαίνει τις:

30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά

39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

ή

ii) να είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δε δύνανται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» με συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019:

Από 27.000,01 € και έως 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

Από 30.000,01 € και έως 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

Από 33.000,01 € και έως 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά

Από 36.000,01 € και έως 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ύψους 180€/μήνα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας συμμετέχει με την εξής κατηγορία Δομής και Θέσης:

Κατηγορία Δομής Κατηγορία Θέσης
Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων

κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική

εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020  έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Στη σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) θα βρείτε την Πρόσκληση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σας στην δράση καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας:

23740-20.064 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.)

Link: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

KASSANDRA FESTIVAL

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα