ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2021-2022)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι από τη Κυριακή 01/08/2021, ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων συμμετοχής για Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2021-2022), που αφορά την απόκτηση αξίας τοποθέτησης (voucher) για τους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2021-2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 08/08/2021, 23.59.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες:

www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr → Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2021-2022) – Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου που προσαρτάται στην Πρόσκληση.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών και νηπίων

– Μητέρες νηπίων με Αναπηρία

– Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών

– Ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

– οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)

– μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

– μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» κύκλος Πρόσκλησης 2021-2022, πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο παρόν πρόγραμμα.

 

Κάθε αιτούσα θα πρέπει:

–   Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), για την υποβολή της αίτησης

Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση της ίδιας, του ετέρου μέλους και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020

–   Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα που να μην υπερβαίνει το ποσό των:

– 33.000 €, έως δύο (2) παιδιά

– 36.000 €, για τρία (3) παιδιά

– 39.000 €, για τέσσερα (4) παιδιά

– 42.000 €, από πέντε (5) παιδιά και πάνω

 

 

 

Η ΚΕΔΗΚ συμμετέχει στη δράση με την κατηγορία Δομών και θέσεων:

 

Κατηγορία Δομών Κατηγορία θέσεων
Παιδικοί Σταθμοί Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής

(1-30/9/2021), έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν τη Παρασκευή 13/08/2021 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. Το Σάββατο 14/08/2021 θα ξεκινήσει η υποβολή των ενστάσεων. Την Παρασκευή 20/08/2021 θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων στις ίδιες ιστοσελίδες.

 

Αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης και οι οδηγίες:

https://www.eetaa.gr/prosxolikh_2021/31072021_prosklisis_10083.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr

ή να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., στο τηλέφωνο 23740-20.064

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα