ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΚΕΔΗΚ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς.

1. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση απασχόλησης υπαλλήλου ΑΜΕΑ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας μετά τη λήξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ.
2. Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασιών πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους, ενός (1) ατόμου μουσικού ΤΕ, για τις ανάγκες λειτουργίας της Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 2020-2021 και την έγκριση δημοσίευσης παραρτήματος ανακοίνωσης.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα