ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΨΠΜΧΟΛΣ4-3ΞΜ-1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα