ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρου στο Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας για την χρήση του ως κυλικείο-αναψυκτήριο  όπως περιγράφεται παρακάτω:

Έκταση: Εντός χώρου έκτασης 30,00 τ.μ., που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου

Πόλη: Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Δήμος: Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Είδος: Κυλικείο-αναψυκτήριο στο υδροθεραπευτήριο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη   24 Ιουνίου     2020, και  ώρα 10.00 π.μ   στα γραφεία  της επιχείρησης που βρίσκονται στην  Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο της δημοπρασίας

αυστηρά μέχρι τις 10.00.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  ορίζεται το ποσό των Έξι   χιλιάδων   ευρώ (6.000,00  €).

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση

συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εξακοσίων     ευρώ (600,00 €.) Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από

τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση: Καλλιθέα Χαλκιδικής στο τηλέφωνο 23740- 20065 & 20066 και φαξ:23740-24851.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

 

6ΡΑΒΟΛΣ4-45Φ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα