ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΜΑΣΑΖ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρου στο ισόγειο του κτιρίου του υδροθεραπευτηρίου  Λουτρών Αγίας Παρασκευής   για την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας- μασάζ  όπως περιγράφεται παρακάτω:

Έκταση: Συνολικός Χώρος 90 τμ, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου

Πόλη: Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Δήμος: Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη   24   Ιουνίου     2020, και  ώρα 11.00 π.μ  στα γραφεία  της επιχείρησης που βρίσκονται στην  Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  ορίζεται το ποσό των Έξι   χιλιάδων   ευρώ (6.000,00  €).

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εξακοσίων (600,00  €) ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση: Καλλιθέα Χαλκιδικής στο  τηλέφωνο 23740-20065, 20066  και φαξ:23740-24851.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

6ΙΦ4ΟΛΣ4-ΗΣ2-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα