ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Κατάρτιση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΙΟΛΣ4-ΔΛΣ) ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας

ΩΖΑΦΟΛΣ4-7Θ6 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1-2022 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΔΗΚ)

6Ε79ΟΛΣ4-7ΡΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ Κ.Θ. 101)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα