ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Κατάρτιση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 900/10.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΟΥ5ΟΛΣ4-ΔΦ0) ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας

9ΛΖ7ΟΛΣ4-Ω0Ν (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02-2024 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΨΙΝΥΟΛΣ4-ΜΘ8 (Κ.Θ. 101)

ΨΙ90ΟΛΣ4-ΞΗ7 (Κ.Θ. 105)

9ΦΩΜΟΛΣ4-5Θ0 (Κ.Θ. 103)

ΨΝΧΚΟΛΣ4-ΔΔΥ (Κ.Θ. 104)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα