ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021»

 

Παιδικοί Σταθμοί – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας σας γνωστοποιεί ότι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης δημοσίευσε τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021» στην ιστοσελίδα της. (· Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 – Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα). Οι αιτούσες/-ούντες μπορούν να δουν με τη χρήση των αποκλειστικών τους κωδικών taxisnet αν τα δικαιολογητικά για την αίτησή τους είναι πλήρη ή χρειάζεται να υποβάλλουν/να διορθώσουν κάποιο/-α    εξ’ αυτών.

Εφόσον τα δικαιολογητικά της αίτησής τους είναι ελλιπή, μπορούν μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων (· Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 – Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων) επισυνάπτοντας όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και 18/08/2020, ώρα 16.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις ενστάσεις πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. στο τηλέφωνο 23740-20.064 (εργάσιμες ημέρες) ή στις Δομές ενδιαφέροντός σας για τοποθέτηση του νηπίου/παιδιού σας. (Οι Παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί κατά το μήνα Αύγουστο)

 

Χρήσιμα links:

Ιστοσελίδα Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

https://www.eetaa.gr/

Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα:

https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2020/results_2020/goneis_pro_select.php

Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων:

https://web.eetaa.gr:38445/

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα