ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 19/07/2021, ώρα 11.00 π.μ. ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων συμμετοχής για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022», που αφορά την απόκτηση αξίας τοποθέτησης (voucher) για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για το έτος 2021-2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 03/08/2021, ώρα 23.59 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες:

www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr → «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»

ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου που προσαρτάται στην Πρόσκληση.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.

 

*Προσοχή! Η Πρόσκληση δεν αφορά τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ., οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους θα βγει νέα πρόσκληση το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων και παιδιών και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,

– Γυναίκες / Άντρες που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή άντρες που βρίσκονται σε χηρεία,

– Γυναίκες / Άντρες που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση,

– Γυναίκες / Άντρες που είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

οι εργαζόμενες στην Ελλάδα (μισθωτές πλήρους/μερικής απασχόλησης, αορίστου/ορισμένου χρόνου/με εργόσημο/άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης/αυτοαπασχολούμενες)

οι άνεργες, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο

 

Κάθε αιτούσα θα πρέπει:

– Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), για την υποβολή της αίτησης

Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση της ίδιας, του ετέρου μέλους και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020

– Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα που να μην υπερβαίνει το ποσό των:

– 27.000 €, έως δύο (2) παιδιά

– 30.000 €, για τρία (3) παιδιά

– 33.000 €, για τέσσερα (4) παιδιά

– 36.000 €, από πέντε (5) παιδιά και πάνω

Η ΚΕΔΗΚ συμμετέχει στη δράση με τις κατηγορίες Δομών και θέσεων:

 

Κατηγορία Δομών Κατηγορία θέσεων
Παιδικοί Σταθμοί Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Γ Παιδιά από 5 έως 12 ετών, και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες

Παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 09/08/2021 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. Την Τρίτη 10/08/2021 θα ξεκινήσει η υποβολή των ενστάσεων. Την Παρασκευή 13/08/2021 θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων στις ίδιες ιστοσελίδες.

 

Αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης και οι οδηγίες:

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2021/16072021_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr

ή να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., στο τηλέφωνο 23740-20.064

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα