ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικά Ενός (1) ατόμου για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Φιλαρμονικής στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 2020, που εδρεύει στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

6ΖΜΡΟΛΣ4-2Ο8 (1)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα