ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση voucher 2023-2024 (παιδικοί σταθμοί – Κ.Δ.Α.Π.)

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2023-2024

(πρώην Εναρμόνιση)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση αξιών τοποθέτησης (voucher)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την απόκτηση αξιών τοποθέτησης (voucher) στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για το σχολικό έτος 2023-2024. Οι ενδιαφερόμενοι για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής» από τις 20/06/2023, ώρα 14:00 έως τις 11/07/2023, ώρα 23:59 στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ  (https://www.eetaa.gr/) ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1 Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2022
2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους
3 Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)
4 ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

○ Τα ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν ανά κατηγορία αιτούντα φαίνονται στο παράρτημα

Πολύ σημαντικό: Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας των αιτήσεων έχει ως εξής:

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων

ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5

ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9

Όλοι οι ΑΦΜ

20/06 (14:00) – 11/07/2023 (23:59)

20 – 22/06/2023

23 – 25/06/2023

26 – 29/06/2023

30/06 – 11/07/2023

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 18/07/2023
Υποβολή Ενστάσεων 19/07 – 21/07/2023
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 25/07/2023

2 Προϋποθέσεις συμμετοχής

3 Στοιχεία Επικοινωνίας

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα